Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Kontakt
Wszelkie informacje na temat pielgrzymki można uzyskać pod numerami telefonów:

Kancelaria parafialna (609) 396 9068Agnieszka Chojnowska (609) 356 9381